0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

AuthorTopic: รวมวิธีแก้ปัญหาพริ้นเตอร์  (Read 4702 times)

Offline admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 847
 • Total Like : 0
  • https://www.facebook.com/pages/Phuket-ITcom/148070628616802
  • https://www.youtube.com/channel/UCq5x3hDkhcqJU4QXOE5adTQ
  • Email
« on: 31, 03, 2009, 10:25:17 »
แก้ปัญหาของเครื่องพริ้นเตอร์
Canon
รุ่น IP3000 IP4200 หรือรุ่นที่คล้ายกัน
สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าใจบทความยิ่งขึ้น
ผ้าซับหมึกเต็ม ไฟจะกระพิบสลับ
วิธีทำ
1.ปิดเครื่อง
2.กดปุ่ม Resume ค้างไว้ และตามด้วยปุ่ม ON/OFF ค้างตาม
3.ในขณะที่ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้ปล่อยมือจากปุ่ม Resume
4.ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้กดปุ่ม Resume อีก 2 ครั้ง เสร็จแล้วปล่อยมือจากปุ่มทั้ง 2 ปุ่ม
5.ไฟสีเขียวจะกระพริบสักพักแล้วจะหยุด
6.เมื่อไฟกลายเป็นสีเขียวค้าง กดปุ่ม Resume 4 ครั้ง
7.กดปุ่ม ON/OFF เพื่อปิดปริ๊นท์เตอร์ (บางทีอาจต้องกด 2 ครั้ง เพื่อปิด)
8.เปิดปริ๊นท์เตอร์ ก็จะใช้งานได้ตามปกติ
9. ให้นำผ้าซับหมึกออกมาล้างก่อน แต่จำเป็นต้องถอดประกอบ (ใช้ตอนหมึกเสียล้นออกมานอกเครื่อง ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องฝืนครับไม่งั้น...เศร้า)

รุ่น MP150 MP160 หรือรุ่นที่คล้ายกัน
สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าใจบทความยิ่งขึ้น
ผ้าซับหมึกเต็ม
วิธีทำ
1. ปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม Stop/Reset ค้างไว้ และตามด้วยปุ่ม ON/OFF ค้างตาม
3. ในขณะที่ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้ปล่อยมือจากปุ่ม Stop/Reset
4. ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่ ให้กดปุ่ม Stop/Reset อีก 2 ครั้ง เสร็จแล้วปล่อย มือจากปุ่มทั้ง 2 ปุ่ม
5. ไฟสีเขียวจะกระพริบสักพักแล้วจะหยุด
6. เมื่อไฟกลายเป็นสีเขียวค้าง กดปุ่ม Stop/Reset 4 ครั้ง
7. กดปุ่ม ON/OFF เพื่อปิดปริ๊นท์เตอร์ (บางทีอาจต้องกด 2 ครั้ง เพื่อปิด)
8. เปิดปริ๊นท์เตอร์ ก็จะใช้งานได้ตามปกติ
9.เหมือน IP300 IP4200
อาการไฟค้างตรง Black/Color เวลาใส่ตลับหมึกแบบเติม
วิธีทำ
1.กอดปลั๊ก เครื่องพิมพ์ออก
2.กดปุ่ม Power ค้างไว้
3.เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์
4.กดปุ่ม Stop/Reset 2 ครั้ง ปล่อยปุ่ม Power
5.หน้าจอจะขึ้นเลข “ 0 ” กดปุ่ม “ + ” 1 ครั้ง หน้าจอจะขึ้นเลข “ 1 ”
6.กดปุ่ม Star Color 2 ครั้ง และกดปุ่ม Power 1 ครั้ง รอกระดาษ Test ออกมา 2 แผ่น
7.เปิดฝาเครื่องพิมพ์ รอหัวพิมพ์เลื่อนมาทางซ้าย กอดปลั๊กออก และถอดตลับหมึกออกทั้งดำและสี
8.ปิดฝาเครื่องพิมพ์ เสียบปลั๊ก แล้วเปิดเครื่อง (กดปุ่ม Power)
9.เครื่องจะเรียกหาตลับหมึก ให้เปิดฝาเครื่องแล้วใส่ตลับหมึกทั้งสอง ปิดฝาหน้าจอขึ้นเลข 1 OK. พร้อมใช้งาน
*จะทำก็ต่อเมื่อเครื่องไม่ฟ้อง Error หรือไฟ Alarm ค้าง
ต่อไปเป็นวิธีเคลียค่า error แบบอื่นๆ ของพริ้นเตอร์ Canon ใช้ได้เกือบทุกรุ่น
1.ขณะที่ ปริ้นเตอร์ปิดเครื่องอยู่นั้น ให้กดปุ่ม Resume ค้างไว้ แล้วมากดปุ่ม power ค้างไว้อย่าปล่อย จะมีไฟเขียวปรากฏขึ้น
2.ยังคงค้างปุ่ม power ไว้ แล้วปล่อยปุ่ม Resume
3.ขณะที่ยังคงค้างปุ่ม power ไว้ ให้กดปุ่ม resume 2 ครั้ง และปล่อยปุ่มทั้งคู่ออก
4.เมื่อไฟสัญญาณ power เป็นสีเขียวแล้วให้ กดปุ่ม resume เป็นจำนวนครั้ง
เพื่อเหตุผลต่อไปนี้
1 ครั้ง ไฟส้ม คือ Service test print (พริ้นทดสอบ)
2 ครั้ง ไฟเขียว คือ EEPROM information print (พริ้นสถานะของ EEPROM)
3 ครั้ง ไฟส้ม คือ EEPROM Initialization (การเริ่มต้นค่าปฎิบัติการ EEPROM)
4 ครั้ง ไฟเขียว คือ Waste Ink Counter Resetting (เคลียร์ค่าแผ่นซับหมึก)
5 ครั้ง คือ ไฟส้ม คือ Destination setting (การเข้าเมนูการปรับแต่งตั้งค่าต่างๆ)
6 ครั้ง ไฟเขียว คือ Print head deep cleaning (ล้างหัวพิมพ์ทั้งดำและสี)
7 ครั้ง ไฟส้ม คือ Reserved
8 ครั้ง ไฟเขียว คือ CD/DVD check pattern (ตรวจสอบรูปแบบการพริ้นซีดี)
9 ครั้ง ไฟส้ม คืด CD/DVD print position correct (พริ้นตำแหน่งการพิมพ์ของซีดีในแกนแนวนอน)
10 ครั้ง คือ ไฟเขียว CD/DVD print position correct (พริ้นตำแหน่งการพิมพ์ของซีดีในแกนแนวตั้ง)
11 ครั้ง ถึง 13 ครั้ง ไฟ ส้ม เขียว ส้ม Return to menu selection (กลับไปสู่เมนูหลัก)
14 ครั้ง ไฟเขียว Left margin correct (ปรับแต่งขอบการพิมพ์ด้านซ้าย)
15 ครั้ง ไฟส้ม Return to menu selection (กลับไปสู่เมนูหลัก)
Epson
รุ่น C58 C79 C90 C110 CX2800 CX3900 CX5500 CX5900 R240 R245 R250 R270 R350 R390 R800 RX630 RX650
พริ้นเตอร์ Epson จะใช้โปรแกรมเข้าช่วยแล้วก็วิธีจะคล้าย ๆ กัน
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่
วิธีทำ
1. เปิดเครื่อง
2. Run ไฟล์ INDORESET.BAT

- set วันที่ของเครื่องให้ตรงกับโปรแกรมโดยดูรุ่น+วันที่ในโปรแกรม เช่น C58_9-11-2006 ก็ set วันที่ในเครื่องให้ตรงกัน
- set วันที่ให้เหมือนรุ่นที่ต้องการเคลียโดยดูในโปรแกรม เหมือนข้อข้างต้น
3. run ไฟล์ adjprog.exe
4. click accept
5. click particular adjustment mode
6. ไปที่หัวข้อ maintenance เลือก waste ink pad counter click ok
7. click initialization แล้วก็ click on ปุ่ม finish
8. ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เป็นอันเสร็จ
*ถ้าไม่ทำตามข้อ 2 โปรแกรมจะล็อค วิธีแก้ล็อคคือ
1. ลบ adjustment program folder ใน C:\
2. RUN คำว่า "regedit"
3. เข้าไปใน HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EPSON\PTSG\ แล้วลบรุ่นที่ต้องการ
ส่วนรุ่นอื่น ๆ หรือรุ่นเก่า ๆ ก็ใช้โปรแกรม SSC Service Tool ช่วยได้ครับ ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่
Brother
รุ่น DCP315C 310CN 120C 115C 117C 110C
วิธีทำ
1.ถอดปลั๊ก กดปุ่ม Menu ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊ก รอจนหน้าจอขึ้นคำว่า Maintanance แล้วปล่อยมือ
2. กด 80 โดยใช้ลูกศรเลื่อนเหมือนเดิมครับ อย่าลืมกด Set ระหว่างตัวด้วยครับ
3. กด Mono Start ไปเรื่อยๆ หาคำว่า Purge : XXXX
4. กด 2783 โดยใช้วิธีกดลูกศรเลื่อนขึ้นเหมือนเดิม อย่าลืมกด Set ระหว่างตัวด้วยครับ
5. ตัว Purge : 0000 จะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมด แล้วกด Stop
6. กด 99 โดยใช้วิธีกดลูกศรเลื่อนขึ้นเหมือนเดิม อย่าลืมกด Set ระหว่างตัวด้วย

จาก pantip.com