Phuket IT

Computer => IoT & Network Solutions => Topic started by: aegkaluk on 03, 04, 2012, 13:20:21

Title: วิธีการติดตั้ง WDS กับอุปกรณ์ Linksys WRT54GL + DD-WRT v23 SP2
Post by: aegkaluk on 03, 04, 2012, 13:20:21
อุปกรณ์ Linksys WRT54GL เมื่อได้ทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ DD-WRT หรือ Tomato แล้ว จะสามารถรองรับการทำงานการกระจายสัญญาณไร้สายแบบ WDS (Wireless Distribution System) เพื่อเพิ่มระยะทางในการกระจายสัญญาณไร้สายให้ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดย WDS จะมีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อที่ความเร็วและระดับสัญญาณที่ดีกว่าการทำงานแบบ Repeater Mode ปกติในอุปกรณ์ Linksys WAP54G

ที่มา : http://www.sys2u.com/xpert/viewtopic.php?f=3&t=6
Title: Re: วิธีการติดตั้ง WDS กับอุปกรณ์ Linksys WRT54GL + DD-WRT v23 SP2
Post by: ball93 on 19, 04, 2012, 16:22:12
thankkkkkkkkkk


Sports  (http://www.sbothailand.net)Book  (http://www.newsportpro.net)News (http://www.sportzeed.net)