Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Computer Problem / Re: ปัญหาของวินโดว์ 10
« Last post by admin on 08, 06, 2018, 09:58:14 »
สามารถแก้ได้ครับ โดยการปรับ compatibility shortcut ของโปรแกรมหรือเกมส์ ลองดูน่ะครับ
22
Computer Problem / Re: ปัญหาของวินโดว์ 10
« Last post by Kaiyami on 26, 04, 2017, 17:36:15 »
บ้างเกมวินโดว์ไม่ลองรับครับเลยทำให้ไม่สามารถเล่นได้
23
Computer Problem / ปัญหาของวินโดว์ 10
« Last post by Shimuzan on 19, 04, 2017, 10:30:01 »
เล่นเกมส์เก่าๆ ไม่ค่อยได้เป็นเพราะอะไรหรอครับ
24
คำสั่งนี้สามารถทำอะไรได้บ้างครับ
26
มีรูปประกอบคำอธิบายแบบนี้ดีมากเลยครับ
27
Computer Problem / Re: ติดตั้ง Windows 7 ผ่านพอร์ต USB 3.0
« Last post by Sutienun on 05, 04, 2017, 14:41:54 »
ไม่ยากเลยนะครับเอาไว้ผมจะไปทำดูบ้าง
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10