0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

AuthorTopic: วิธีการติดตั้ง WDS กับอุปกรณ์ Linksys WRT54GL + DD-WRT v23 SP2  (Read 4525 times)

Offline aegkaluk

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1096
  • Total Like : 0
    • Email
« on: 03, 04, 2012, 13:20:21 »
อุปกรณ์ Linksys WRT54GL เมื่อได้ทำการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ DD-WRT หรือ Tomato แล้ว จะสามารถรองรับการทำงานการกระจายสัญญาณไร้สายแบบ WDS (Wireless Distribution System) เพื่อเพิ่มระยะทางในการกระจายสัญญาณไร้สายให้ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดย WDS จะมีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อที่ความเร็วและระดับสัญญาณที่ดีกว่าการทำงานแบบ Repeater Mode ปกติในอุปกรณ์ Linksys WAP54G

ที่มา : http://www.sys2u.com/xpert/viewtopic.php?f=3&t=6

ball93

  • Guest
« Reply #1 on: 19, 04, 2012, 16:22:12 »
thankkkkkkkkkk


Sports Book News