0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

AuthorTopic: ทำความรู้จัก NoSQL คืออะไร  (Read 3287 times)

Offline admin

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 995
 • Total Like : 0
  • https://www.facebook.com/pages/Phuket-ITcom/148070628616802
  • https://www.youtube.com/channel/UCq5x3hDkhcqJU4QXOE5adTQ
  • Email
« on: 06, 01, 2014, 21:14:17 »
ทำความรู้จัก NoSQL คืออะไร

    หลายคนคงพอจะเคยได้ยินกันมาบ้าง เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลแบบใหม่นี้ ซึ่งก็คือ NoSQL เมื่อพูดถึง NoSQL จะได้ยินชื่อเว็บไซด์ที่ใหญ่ๆ ติดพ่วงมาด้วย เช่น Facebook,Twitter, FourSquare, Digg และอื่นๆ  ทำให้เรารับรู้ว่า NoSQL เป็นระบบฐานข้อมูลสำหรับงานที่ต้องรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ๆ รองรับการขยายระบบได้ง่าย เป็นต้น

    ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ แต่งานที่เล็กๆ ล่ะจะทำอย่างไร ใช้งานได้ไหม คุ้มค่าที่จะนำ NoSQL มาใช้งานขนาดเล็กหรือเปล่า หรือใช้ Relational Database ก็เพียงพอแล้ว คำตอบคือ ขึ้นอยู่กับลักษณะในการนำมาใช้งาน ก่อนที่จะตอบคำถามว่า NoSQL เป็นคำตอบของระบบจัดเก็บข้อมูลของคุณหรือไม่ ลองพิจารณาหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

 
1. ผู้ใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ (BigUsers)

    จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ และในปัจจุบ้น ผู้ที่ใช้งาน Internet มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะใช้งานผ่าน Desktop PC หรือ Smartphone ซึ่งเทคโนโลยีของอุปกรณ์ (Devices) มีหลายหลายมากขึ้น และใช้งานได้ง่ายขึ้น 

    การพัฒนาระบบให้สามารถรองรับปริมาณการเข้าใช้งานแต่ละอุปกรณ์ (Devices) เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณา  และไม่เพียงแต่ต้องรองรับการเข้าใช้งานของผู้ใช้ได้เท่านั้น  เราต้องรองรับวิธีการป้อนข้อมูลแบบใหม่ คือ แต่ก่อนผู้จัดการเนื้อหาต่างๆ คือ Web Master, Web Editor, ผู้ดูแลระบบ เป็นต้น แต่ปัจจุบัน ผู้ที่ป้อนข้อมูลคือ ผู้ใช้บริการ (users) โดยตรง ผ่านอุปกรณ์ (Devices) ต่างๆที่มีหลากหลาย และการป้อนข้อมูลก็ง่ายกว่าแต่ก่อนมากด้วย

    และยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น เทศกาลสำคัญๆ ที่คนจะเข้ามาใช้งานมากเป็นพิเศษ หรือผู้ใช้งานที่ไม่ใช่แค่ประเทศเราเท่านั้น เพราะโลกอินเตอร์ถึงกัน อาจจะต้องดูว่าระบบเรามีผู้เข้าใช้งานจากต่างประเทศ หรือทั่วโลกหรือเปล่าอีกด้วย

    ดังนั้นเราต้องกลับมาทบทวนวิธีการจัดการฐานข้อมูลแล้วว่า  ไม่ใช่แค่ทำให้รองรับกับการเข้ามาใช้งานของผู้ใช้บริการเท่านั้น แต่ต้องรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มากขึ้นเรื่อยๆ ได้ด้วย

 

 
2. ประเภทของข้อมูลหลากหลายประเภท และข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บมีมากขึ้นเรื่อยๆ (BigData)

    จากตัวแปรของผู้ใช้งานมีมากขึ้นเรื่อยๆ อุปกรณ์ในการเข้าใช้งานก็หลากหลาย ประเภทของข้อมูลที่ได้จากแต่ละอุปกรณ์ก็หลากหลายประเภท เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ ตำแหน่งสถานที่ (GeoLocation) และอื่นๆ และการป้อนข้อมูลเหล่านี้ก็ง่ายแสนง่าย เพราะเทคโนโลยีของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ ใช้งานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ...

รายละเอียด http://www.akcsys.org/master/index.php?topic=365.0

Offline Aooeooyoo

 • Newbie
 • *
 • Posts: 2
 • Total Like : 0
« Reply #1 on: 11, 03, 2014, 12:15:00 »
น่าสนใจมากๆครับ

Offline dawarn

 • Newbie
 • *
 • Posts: 2
 • Total Like : 0
« Reply #2 on: 18, 08, 2014, 14:11:22 »
พอจะเข้าใจขึ้นเยอะเลยครับผม อธิบายได้ละเอียดมากๆ

Offline sakurayo044

 • Newbie
 • *
 • Posts: 2
 • Total Like : 0
« Reply #3 on: 26, 08, 2014, 17:03:57 »
เป็นข้อมูลระดับ A+