IoT Sensor Soil/Temp

IoT Sensor Soil/Temp

Sensor วัดความชื้นในดินและวัดอุณหภูมิอากาศ

สำหรับใช้งานในระบบ Smart Farm เพื่อวัดค่าความชื้นในดินแล้วสั่งงานมายัง IoT Controller เพื่อรดน้ำหรือพ่นหมอกให้กับแปลงผักแบบอัติโนมัติ ประหยัดน้ำ ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน มีความแม่นยำ